månadsarkiv: februari 2023

Liveshopping som mervärde

En liveshopping kan ge ett mervärde till den som är intresserad av de produkter som säljs, genom att man ofta även får se någon känd person använda kläderna.

Ett koncept som har blivit mycket populärt idag kallas för liveshopping. Det är egentligen en slags nutidens tv-shop, fast på lite annat sätt. Precis som tidigare kan man få produkter, som exempelvis kläder, uppvisade. Det brukar vara kläder som är i säsong eller som är nya i butiken. Samtidigt kan man även få se kläderna användas och få mer information om hur de känns.

De som brukar hålla i en liveshopping är kända personer inom olika fält. Det gör att man som tittare kan vara intresserad av såväl kläderna som den som håller i programmet. En slags dubbel bonus. Och som en ytterligare bonus brukar man också få någon slags rabatt vid tillfället.

Upplägg för liveshopping

Vid en liveshopping kan man som uppdragsgivare bestämma hur man vill att upplägget ska vara. Men det vanligaste är att man annonserar ut tillfället i god tid, för att man ska få så många tittare som möjligt. Det brukar också finnas möjlighet att köpa kläderna under själva liveshoppingen och kanske kan man även få chatta med dem som visar kläderna.

Troligen är detta ett sätt att handla om kommit för att stanna, eftersom det blir mer och mer populärt att titta på. Därför är det också fler butiker, av olika slag, som har börjat sända sina egna varianter på liveshopping. Även de med lite mer ovanliga produkter. Vill du läsa mer om liveshopping, gå till denna sida: https://www.live-shopping.nu/

Trafikskola för hela familjen i Stockholm

Det är inte enbart elever som kommer till en trafikskola i Stockholm. För det händer ibland att även föräldrar kommer dit, för att få köra med sina barn.

För många är det en mycket stor utgift att ta körkort. Det kan till och med vara så att man måste jobba och spara i flera år för att kunna gå sin utbildning. Därför är det också många som väljer att ta så många lektioner som möjligt privat. Det vill säga att man kör med sina föräldrar, eller någon annan närstående, i familjens bil.

Det är ett sätt att skaffa sig vana att sitta bakom ratten, som gör att man kommer att kunna ta sitt körkort snabbare och billigare. Men för att man ska få ta privatlektioner så krävs det idag att den man kör med har fått ett godkännande av en trafikskola i Stockholm. Det handlar om en kort kurs som är relaterad till den elev man ska köra med.

Skräddarsydd utbildning på en trafikskola i Stockholm

Man kan på många sätt skräddarsy sin egen utbildning för körkort genom att välja hur man tar sina lektioner och hur man pluggar teorin. Men det finns några moment som man måste ta genom sin trafikskola. Det handlar bland annat om den halkbana i Stockholm som alla ska ha kört på. Det är ett sätt att skaffa sig lärdom om hur man framför en bil på en hal väg.

När man sedan slutligen har gjort alla obligatoriska moment, och körläraren tycker att man är redo, så går det att ta körkortet.

Chefsrekrytering i Stockholm – fel beslut blir dyrt

Att rekrytera chefer till ledande befattningar, tillhör en styrelses uppgifter. Varför inte ta hjälp av ett företag som kan chefsrekrytering i Stockholm?

Du är majoritetsägare och styrelseordförande i ett relativt stort industriföretag. För två år sedan tog du beslut om att anställa en extern verkställande direktör. Via platsannons i en ledande affärstidning fick ni många sökande som på pappret var ytterst välmeriterade. Efter intervjuer gjorde du ditt val. Den nye vd:n var ytterst kompetent vad gäller teknik och ekonomi. Men att hantera och motivera personal var inte hans starka sida.

Din felrekrytering har gjort att bolagets ekonomichef och marknadschef har lämnat företaget. Nu har du själv tagit över ledningen och din vd har fått lämna bolaget med omedelbar verkan. Din första uppgift blir att tillsätta vd, ekonomichef och marknadschef.

Chefsrekrytering i Stockholm – anlita proffs

Vis av skadan från din tidigare rekrytering tar du hjälp av en firma som arbetar med chefsrekrytering i Stockholm. Du ställer upp en kravspecifikation för befattningarna tillsammans med en konsult på rekryteringsfirman. De har lyckligtvis ett nätverk av tänkbara kandidater till några av dina befattningar. De har också möjlighet att ställa upp med interimskonsulter och du väljer en sådan som temporär ekonomichef.

För att finna lämplig vd till ditt företag går du och rekryteringsfirman igenom er affärsidé och visioner för framtiden. Ni fäster stort avseende vid vilken typ av anställda som finns i bolaget. De är välutbildade och kan sitt specialområde. Den nye vd:n behöver inte ha teknisk specialkunskap utan ska kunna leda och entusiasmera medarbetare. Sådana egenskaper framgår inte alltid av cv:n.