Kategoriarkiv: Logistik

Tredjepartslogistik – stora fördelar 

Ordet outsourcing har kommit att bli ett vedertaget begrepp och många företag väljer att anlita en tredje part för exempelvis kundtjänst och it-support. Denna part kan sitta var som helst i världen och sätta sig in i företagets rutiner – och sköta alla kundärenden på ett sätt som kunden i fråga uppfattar som att man de facto samtalar med det egentliga företaget. 

Att man använder denna lösning och exempelvis har ett samarbete med en partner i Indien är inte ovanligt, men få vet att detta även är möjligt då det kommer till lagerhållning och logistik. 

Tredjepartslogistik har även det kommit att bli en allt vanligare lösning och även här kan man se att företag kan göra stora vinster. Logistik och den kedja som finns inom detta är känslig. Minsta miss kan dels bli kostsam och dels också skapa ett sämre rykte. Om en produkt inte anländer i tid så drabbar det företaget. En missnöjd kund ger ringar på vattnet. I synnerhet idag då alla kan recensera och ge betyg och omdömen online. 

Minskade kostnader genom tredjepartslogistik 

Genom att använda sig av tredjepartslogistik så kan man som företag dra nytta av en mängd olika fördelar där exempelvis följande kan nämnas: 

  • Minskade kostnader. Hur mycket kostar lagerhållning, transport och andra länkar inom den logistiska kedjan? Svaret är att det ofta handlar om en massa onödiga pengar som enkelt kan sparas in genom tredjepartslogistik. 
  • Skräddarsydda lösningar. En stor fördel med tredjepartslogistik är att det företag man anlitar sätter sig in i den egna verksamheten, identifierar problem och skapar lösningar för detta. Det innebär färre kostsamma flaskhalsar och ett bättre flöde i allt från order, lagerhållning och vidare till frakt och transport. 
  • Valuta för pengarna. Tredjepartslogistik är en skalbar tjänst där man hela tiden kan korrigera och förändra utifrån behov. I slutändan leder detta till att man också betalar för de tjänster man använder och för det behov man för tillfället har. Tredjepartslogistik ger därmed företag en möjlighet att växa i sin egen takt – utan att ta för stora ekonomiska risker.