Energilagring – tips och råd 

Har du funderat på solenergi? Fler och fler tar steget mot att installera solceller och dra nytta av den energi som solen avger. En energikälla som aldrig tar slut – och numera också extremt fina lösningar för att ta tillvara på energin.

 Detta gör att företag, fastigheter och privatpersoner väljer solenergi och genom detta tar steget från att bara konsumera el till att faktiskt också producera sådan. Det leder till lägre priser och givetvis är detta också en av de stora anledningarna till att så många under det senaste året har tagit steget. 

För optimal effekt krävs emellertid också ett tillägg. Genom energilagring så kan du skapa en jämnhet i dina kostnader. Elen är dyrare under de tider på dygnet som fler användare finns. Detsamma gäller under exempelvis vinterhalvåret då din produktion av el – av uppenbara skäl – kommer att vara sämre än under sommaren. Batterilagring innebär att den el som produceras under exempelvis sommaren kan lagras och användas under de tider då priset är som allra högst. 

Energilagring – stötta det lokala elnätet 

Det finns också andra fördelar. Att priserna går upp gäller oss alla – och vårt elnät kan också drabbas av störningar som innebär att priset stiger i samband med överföringar. 

Det drabbar konsumenten som kan se ett högre pris i samband med störningar. Ditt överskott av el och din energilagring kan användas för att stötta elnätet i samband med olika avbrott och i samband med att konsumtionen är högre än produktionen. 

Detta gör att du bidrar till samhällsnytta: elnätet får en balans mellan konsumtion och produktion – och på köpet tjänar du pengar. Elen från din energilagring skänker du inte bort. Givetvis så får du betalt. Det är ytterligare ett starkt argument till varför energilagring bör planeras samtidigt som solceller. Kombinationen gör skillnad – både för din egen plånbok och för samhället i stort!